Θα ήθελα να ήσουν εδώ

Θα ήθελα να ήσουν εδώ Νομίζεις πως μπορείς να πεις ουρανό, τη κόλασημπλε ουρανό, τον πόνοένα πράσινο αγρό, τη σκοτεινή βρεγμένη γηχαμόγελο, αυτό που είναι κρυμμένο κάτω από ένα πέπλο…Πόσο θα ‘θελα να ήσουν εδώ…Σε βάλανε ν’ ανταλλάξεις τους ήρωες σου με φαντάσματανα βεις στάχτες – εκεί που υπήρχαν πράσινα δένδραζεστό αέρα ν’ αναπνεύσεις – εκεί που δροσερή…

Ο Τοιχος / The Wall

Ο Καβάφης έγραψε τα Τείχη, οι Pink Floyd τον Τοίχο. Τι χαρακτηρίζει έναν τοίχο; Το αδιαπέραστο, ο όγκος, η απόκρυψη, η σκιά, το ύψος, η παγωνιά, η αυστηρότητα, το μυστικό κ. ά. Τι χρειάζεται ένας τοίχος για να γίνει; Τα τούβλα ή οι πέτρες, το αλφάδι, το μυστρί, η λάσπη. Οι τοίχοι υπηρετούν την έννοια…